🔴 Chainlink – największa sieć wyroczni blockchain na rynku. Jakie funkcje dostarcza? Jak wykorzystasz Chainlink w rozwiązaniu web3? 💬👇

🔴 Ten wpis podsumowuje cykl wpisów poświęconych wyroczniom (Oracles) w blockchain. Zachęcam Cię do zapoznania się dla szybkiego zapoznania się z koncepcją, wyzwaniami i bezpieczeństwem dostarczania danych off-chain dla blockchain. Linki do wpisów w komentarzu.

🔴 Chainlink to przewodnia technologia i sieć wyroczni na rynku blockchain. Głównie dla EVM i Solany. Chainlink tworzy aktualnie kilka produktów, które można wykorzystać, budując rozwiązanie web3. Oto one.

🔴 Wyrocznie Chainlink to klasyczny i najprostszy sposób dostępu do danych off-chain z poziomu smart contractu. Wykorzystując Chainlink, możemy uruchomić własny niezależny węzeł, który będzie dostarczał dane do kontraktu lub możemy wykorzystać do zapytań istniejące w sieci węzły Chainlink. Wyrocznia Chainlink umożliwia realizację zapytań HTTP, ale też własne integracje (np. z bazami danych).

🔴 Data feeds – różnorakie dane, dostarczane przez wyrocznie, zapisane w blockchainie i dostępne za darmo dla wszystkich smart contractów. Np. dane dotyczące cen par walutowych (BTC/USD).

🔴 VRF – losowe dane dla smart contractów. Jeżeli rozwiązanie web3 wymaga losowej wartości np. podczas losowego przydziału NFT, może wykorzystać VRF, aby taką wartość uzyskać. VRF celuje w gwarancje poprawności “losowej” przy wykorzystaniu zabiegów kryptograficznych.

🔴 Chainlink automatyzacja – bezpieczna i zaufana możliwość automatycznego wywoływania funkcji kontraktu. Domyślnie kontrakty blockchain nie mają możliwości samodzielnego “uruchomienia się”, a czasem zachodzi taka potrzeba. Sieć chainlink zagwarntuje, że funkcja uruchomi się samodzielnie w określonym czasie, lub przy określonych warunkach.

🔴 Większość funkcji oferowanych przez Chainlink wymaga opłaty w tokenie LINK. Opłata trafia do uczestników sieci, realizujących funkcjonalność, którzy sprawiają, że ta sieć wyroczni jest zdecentralizowana. Ekosystem Chainlink jest szeroki, uczestników sieci jest dużo, a wysoka kapitalizacja tokena LINK sprawia, że Chainlink jest uznawany za bezpieczny i powszechnie używany. Warto jednak pamiętać, że za bezpieczeństwo wyroczni, odpowiada model kryptoekonomiczny i nie ma innej gwarancji poprawności działania. Na rynku istnieją też inni dostawcy wyroczni, a część rozwiązań web3 wykorzystuje po prostu “własne” rozwiązania (najczęściej scentralizowane 😉).