🔴 Czy dane dostarczane do smart contractów przez wyrocznie muszą być poprawne? Nie 😉 Jakie są zagrożenia i jaką przyjąć strategię projektując rozwiązanie web3?

🔴 Wyrocznie dostarczają dane spoza blockchain do kontraktów (smart contract). To ważna funkcjonalność, ponieważ bez niej kontrakty są ograniczone tylko do danych z blockchain. Wyrocznie umożliwiają więc implementację złożonej logiki biznesowej w rozwiązaniach web3.

🔴 W poprzednich artykułach omówiłem podstawowe działanie wyroczni (linki w komentarzu). Zdecentralizowany model wyroczni polega na zapytaniu o dane z zewnątrz kilku niezależnych wyroczni, a następnie na podstawie ich odpowiedzi (kilku) określenie jednej właściwej. Pytając np. o cenę USD/BTC trzech wyroczni, ostateczna wartość to może być średnia z uzyskanych 3 odpowiedzi.

🔴 Czy jednak wyrocznie muszą zwrócić poprawny wynik? Jeżeli od tego zależy poprawne działanie kontraktu, to jest to jeden z najważniejszych czynników determinujących sens użycia wyroczni. Niestety z technicznego punktu widzenia, wyrocznie nie muszą zwracać poprawnych odpowiedzi. Poprawność danych zwracanych przez wyrocznie bazuje na kryptoekonomii – najbardziej popularnym modelu zapewnienia “poprawności” wykorzystywanym w świecie blockchain.

🔴 Oto podstawa kryptoekonomii blockchain: wyrocznie zwracają poprawne dane, ponieważ im się to opłaca, a niepoprawna odpowiedź może być bardzo kosztowna. Model biznesowy wyroczni polega na realizowaniu zapytań off-chain (poza blockchainem) i zwracania ich kontraktowi w zamian za opłatę, którą ponosi kontrakt, pytając wyrocznie o dane z zewnątrz. Realizacja “złej” usługi przez wyrocznię spowoduje utratę reputacji, a w skrajnych przypadkach może wręcz skończyć się utratą depozytu zabezpieczającego (np. takiego, który wyrocznia musi zdeponować na początku, aby w ogóle zacząć świadczyć usługi w sieci (analogicznie do stakingu).

🔴 Warto jednak wiedzieć, że wyrocznia ma możliwość zwrócić złą odpowiedź. W zależności od poziomu zabezpieczeń danej technologii dla wyroczni (np. Chainlink) – taka wyrocznia może ponieść większą lub mniejszą karę, ale technicznie bardzo trudno jest powstrzymać wyrocznię przed “kłamstwem”. Model jest tym bezpieczniejszy, czym poważniejszą ekonomicznie karę (stratę) poniesie wyrocznia, gdy skłamie. Dlatego silny token, o który oparty jest ekosystem wyroczni, powinien być “wartościowy”.

🔴 Korzystanie z wielu wyroczni i poleganie na tych z dobrą reputacją – to optymalna strategia korzystania z wyroczni. To jednak droga strategia, czy są jakieś alternatywy? Niekoniecznie, ale dla kontraktów dostępnych jest wiele darmowych źródeł danych, które wykorzystują powyższą strategię. Mowa o tzw. data feeds. Opiszę je w kolejnym artykule.